CÔNG TY TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG MINH HIẾU

0916507070

0936305050

Nguyên tắc chung quản lý thoát nước và kỹ thuật xử lý nước thải

136 Lượt xem

Nguyên tắc chung quản lý thoát nước

Dịch vụ thoát nước đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung là loại hình hoạt động công ích, được Nhà nước quan tâm, ưu tiên và khuyến khích đầu tư nhằm đáp ứng yêu cầu thoát nước và xử lý nước thải, bảo đảm phát triển bền vững. Người gây ô nhiễm phải trả tiền xử lý ô nhiễm; nguồn thu từ dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải phải đáp ứng từng bước và tiến tới bù đắp chi phí dịch vụ thoát nước. Nước mưa, nước thải được thu gom; nước thải phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật theo quy định. Nước thải có tính chất nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải ngay hại và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Hệ thống thoát nước được xây dựng đồng bộ, được duy tu, bảo dưỡng. Ưu tiên sử dụng công nghệ xử lý nước thải thân thiện với môi trường và phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương. Thoát nước và xử lý nước thải phải đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước có liên quan đến kết cấu hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ phải có phương án bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ và hoàn trả nguyên trạng hoặc khôi phục lại nếu làm hư hỏng công trình giao thông.

Các dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến hệ thống thoát nước phải có phương án bảo đảm sự hoạt động bình thường, ổn định hệ thống thoát nước.

Huy động sự tham gia của cộng đồng vào việc đầu tư, quản lý, vận hành hệ thống thoát nước.

Quy định quy chuẩn kỹ thuật về nước thải

Nước thải từ hệ thống thoát nước đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư nông thôn tập trung xả vào nguồn tiếp nhận phải bảo đảm các quy chuẩn kỹ thuật môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Nước thải từ các nhà máy trong khu công nghiệp xả vào hệ thống thoát nước tập trung của khu công nghiệp phải tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý môi trường khu công nghiệp và các quy định của cơ quan quản lý thoát nước trong khu công nghiệp.

Nước thải từ các hộ thoát nước khu dân cư nông thôn tập trung xả vào hệ thống thoát nước tại khu vực nông thôn phải tuân thủ các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường khu dân cư nông thôn tập trung và các quy định quản lý hệ thống thoát nước địa phương.

Nước thải từ các hộ thoát nước, khu công nghiệp xả vào hệ thống thoát nước đô thị phải bảo đảm các quy chuẩn kỹ thuật về nước thải xả vào hệ thống thoát nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật nước thải xả vào hệ thống thoát nước đô thị.

Trường hợp nước thải xử lý phi tập trung, căn cứ vào khả năng tiếp nhận và mục đích sử dụng của nguồn tiếp nhận, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật về nước thải xử lý phi tập trung xả vào nguồn tiếp nhận để áp dụng phù hợp với giải pháp xử lý nước thải với quy mô nhỏ, công nghệ đơn giản, đáp ứng được mức độ cần thiết làm sạch nước thải, thuận tiện trong quản lý, vận hành và bảo dưỡng hệ thống.

Nước thải từ hệ thống thoát nước đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư nông thôn tập trung xả vào hệ thống công trình thủy lợi phải đảm bảo các quy chuẩn xả vào hệ thống công trình thủy lợi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chuẩn kỹ thuật về nước thải xả vào hệ thống công trình thủy lợi.

0/5 (0 Reviews)
Bài viết khác
(02:10 25/11/2020)
Dịch vụ môi trường Minh Hiếu chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ rút hút hầm cầu tại Phường Bình Đa –...
(02:11 29/09/2020)
Hút hầm cầu Nhơn Trạch là một trong những dịch vụ được lựa chọn thi công nhiều nhất tại Công ty tư...
(02:41 13/10/2020)
Bạn đang tìm hiểu về khái niệm Quan trắc môi trường là gì? Để có thể biết rõ hơn về khái niệm...
(01:58 10/09/2020)
Nguyên tắc chung quản lý thoát nước Dịch vụ thoát nước đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung là loại...
(03:46 08/09/2020)
https://forums.asp.net/members/phutungxemaybienhoa.aspx https://www.jigsawplanet.com/phutungxemaybienhoa?viewas=3ad7f28e690d https://forums.kali.org/member.php?257175-phutungxemaybienhoa https://www.beatstars.com/phutungxemaybienhoa/about https://www.cutoutandkeep.net/users/phutungxemaybienhoa https://fileforum.com/profile/phutungxemaybienhoa https://www.beamng.com/members/phutungxemaybienhoa.446243/ https://www.pozible.com/profile/phutung-xemaybienhoa https://www.forexfactory.com/phutungxemay https://www.sqlservercentral.com/forums/user/phutungxemaybienhoa https://ko-fi.com/phutungxemaybienhoahttps://recordsetter.com/user/phutungxemaybienhoa https://blip.fm/phutungxemaybienhoa https://forums.iis.net/members/phutungxemaybienhoa.aspx https://connect.garmin.com/modern/profile/51599af2-304e-45ee-8655-9ec7cd777a43 http://phutungxemaybienhoa1.simplesite.com/ https://www.castingcall.club/m/phutungxemaybienhoa http://prsync.com/phutungxemaybienhoa/ https://www.exchangle.com/phutungxemaybienhoa 0/5 (0 Reviews)
(01:59 25/09/2020)
Bạn đang gặp phải tình trạng bồn cầu bị tắc. Mà lại không biết cách nào để xử lý, hoặc đã tìm...
Hotline 0916507070
Call Us
0916 50 70 70 Mr. Công